Дмитро Валерійович Зайцев

Вітаю!

Dmytro Zaitsev
Лікар Дмитро Зайцев

Мене звуть Дмитро Зайцев. Вже більше 30 років ми – моя сім’я та мої друзі – створюєм і розповсюджуємо технологію пневмокомпресійного лікування.

Ви можете звернутись до мене

Освіта

У 2001 – 2007 роках я навчався на медико-психологічному факультеті Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ); за дипломом лікар медичний психолог.

У 2008 році завершив інтернатуру з медичної психології в НМУ ім. О.О. Богомольця.

Підвищення кваліфікації проходив у 2013 р. (друга категорія), підтвердження у 2018 р. (без категорії).

Практичний досвід

У 2004 – 2019 роках я працював в ТОВ ІТО «Нове у медицині». Це приватна інноваційна та наукова організація, що була заснована в 1992 році групою інженерів та медиків під проводом І.В. Таршинова. Основні напрямки діяльності: розробка і реалізація медичної пневмокомпресійної апаратури, дослідження можливостей об’ємного пневмопресингу і впровадження цього методу в медичну практику України.

Працював у київському медичному центрі ІТО «Нове у медицині». Впродовж 1996 – 2019 років це була найбільша в Україні клініка пневмокомпресійної терапії, яка обслуговувала до 70 пацієнтів щоденно.

Тут я був фельдшером (2004 – 2008), лікарем (2008 – 2015) та головним лікарем (2015 – 2019). На останній посаді, окрім організаційно-адміністративних робіт, займався:

  • плануванням та проведенням клінічних досліджень;
  • науковою популяризацією об’ємного пневмопресингу (доповіді, наукові публікації);
  • моніторингом літератури, розробкою методичних матеріалів, підвищенням кваліфікації медичних працівників (семінари, індивідуальні заняття);
  • участю в розробці медичної техніки (консультування, участь у випробуваннях, підготовка документації);
  • вивченням ринку пневмокомпресійної медичної техніки;
  • інструктажем, лікарським консультуванням і дистанційним супроводом користувачів пневмокомпресійної апаратури.

З 2016 року молодший науковий співробітник лабораторії психофізіології праці ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України». В 2017 – 2020 роках голова, з 2020 року заступник голови Ради молодих вчених.

Науковий доробок

Автор і співавтор більш ніж 90 робіт, зокрема 2 монографій, 1 навчального посібника, 1 клінічної настанови, 16 статей, 26 патентів, 48 тез доповідей.

Більшість робіт виконані у співавторстві з моїм дідусем, творцем об’ємного пневмопресингу Ігорем Таршиновим.

Громадська діяльність

З 2015 року експерт Міжнародного компресійного клубу від України. МКК це громадське об’єднання 355 фахівців з компресійної терапії з 48 країн. Лідерами за залученістю до міжнародної співпраці є США та Сполучене Королівство (38 і 35 членів відповідно). Пропозиції робочих груп МКК з медичних експертів і представників промисловості стають основою міжнародних норм і настанов. Робочі групи співпрацюють в розробці та публікації консенсусних документів і рекомендацій, організації навчальних курсів з компресійної терапії, плануванні та координації освіти, керівництві експериментальними і клінічними дослідженнями, розробці рекомендацій щодо показань і класифікації компресійних виробів.

З 2017 року член Всеукраїнської асоціації фізичної медицини, реабілітації і курортології.