Дмитро Валерійович Зайцев

Dmytro Zaitsev

Вітаю!

Мене звуть Дмитро Зайцев. Я народився в Києві у 1984 році. У 1992 році мій дідусь Ігор Таршинов, мати Ольга Зайцева та кілька їх однодумців створили компанію, яка вперше в Україні зайнялася всебічними питаннями становлення пневмокомпресійної терапії. Таким чином, вже більше 30 років ми – моя сім’я та мої друзі – створюєм і розповсюджуємо технологію пневмокомпресійного лікування.

Освіта

У 2001 – 2007 роках навчався на медико-психологічному факультеті Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ); за дипломом лікар медичний психолог, у 2008 році завершив інтернатуру з медичної психології в НМУ ім. О.О. Богомольця. У 2021 році отримав додаткову спеціалізацію з психофізіології в Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика.

Практичний досвід

З 2004 до 2019 року я працював в ТОВ ІТО «Нове у медицині». Це приватна інноваційна та наукова організація, що була заснована в 1992 році групою інженерів та медиків. Основні напрямки діяльності: розробка і реалізація медичної пневмокомпресійної апаратури, дослідження можливостей об’ємного пневмопресингу і впровадження цього методу в медичну практику України.

Працював у київському медичному центрі «Біорегулятор», впродовж 1996 – 2019 років найбільшій в Україні клініці пневмокомпресійної терапії, де щоденно до 70 пацієнтів отримували допомогу. Тут я був фельдшером (2004 – 2008), лікарем (2008 – 2015) та головним лікарем (2015 – 2019). На останній посаді, окрім організаційно-адміністративних робіт, займався:

  • плануванням та проведенням клінічних досліджень;
  • науковою популяризацією об’ємного пневмопресингу (доповіді, наукові публікації);
  • моніторингом літератури, розробкою методичних матеріалів, підвищенням кваліфікації медичних працівників (семінари, індивідуальні заняття);
  • участю в розробці медичної техніки (консультування, участь у випробуваннях, підготовка документації);
  • вивченням ринку пневмокомпресійної медичної техніки;
  • інструктажем, лікарським консультуванням і дистанційним супроводом користувачів пневмокомпресійної апаратури.

З 2016 року молодший науковий співробітник лабораторії психофізіології праці Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України». В 2017 – 2020 роках голова Ради молодих вчених, з 2020 року заступник голови. Був співвиконавцем фрагментів НДР «Встановити психофізіологічні закономірності змін розумової працездатності учасників АТО в процесі реабілітації» (2016 – 2018) та «Встановити закономірності трансформації хронічного стомлення в реабілітаційному періоді у комбатантів після дії бойового стресу» (2019 – 2021).

З 2021 року старший викладач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика. Був співвиконавцем фрагменту НДР «Наукове обґрунтування заходів психофізіологічної реабілітації учасників антитерористичної операції» (2017 – 2018).

Науковий доробок

Автор і співавтор близько 100 робіт, зокрема 2 монографій, 1 клінічної настанови, 19 статей, 26 патентів, 2 методичних рекомендацій, 52 тез доповідей.

Громадська діяльність

З 2015 року експерт Міжнародного компресійного клубу від України. МКК це громадське об’єднання 355 фахівців з компресійної терапії з 48 країн. Лідерами за залученістю до співпраці є США та Сполучене Королівство. Пропозиції робочих груп МКК з медичних експертів і представників промисловості стають основою міжнародних норм і настанов. Робочі групи співпрацюють в розробці та публікації консенсусних документів і рекомендацій, організації навчальних курсів з компресійної терапії, плануванні та координації освіти, керівництві експериментальними і клінічними дослідженнями, розробці рекомендацій щодо показань і класифікації компресійних виробів.

З 2017 року член Всеукраїнської асоціації фізичної медицини, реабілітації і курортології.