Лікарям

Шановні колеги!

Тут збиратиметься інформація про переміжну пневматичну компресію для медичних спеціалістів. Формування бібліотеки триває. Якщо ви не знаходите потрібних документів та посилань, запрошую звертатись особисто до мене.

Нормативні документи

Технологія об’ємного пневмопресингу (переміжної пневматичної компресії за методом І.В. Таршинова), що виконується за допомогою апаратів серії «Біорегулятор». Реєстр. № 682/2/15. Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. МОЗ України, НАМН України, Укрмедпатентінформ. Київ, 2016. Вип. 2. Т. 2. С. 202-203. [PDF, 185 кБ, укр.]

Реєстр галузевих нововведень МОЗ (з 2014 р. – Перелік наукової (науково-технічної) продукції… МОЗ та НАМН) повідомляє про наукові розробки, безстроково дозволені до використання в закладах практичної охорони здоров’я. Технологія об’ємного пневмопресингу була зареєстрована у 2001 р. (№109/15/01). Після доповнення та перегляду повторні реєстрації здійснювались у 2012 та 2015 рр. За посиланням доступний текст останньої, третьої редакції.

Введено термін переміжна пневматична компресія за методом І.В. Таршинова. Визначено відношення об’ємного пневмопресингу до переміжної пневматичної компресії, фізіотерапії, масажу та рефлексотерапії. Визначено відповідну основну лікарську спеціальність (медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія). Визначено показання до застосування (патології серця і судин, опорнорухового апарату, нервової системи та психіки тощо). Додано до переліку амбулаторних протипоказань аневризму і флотуючий тромб.

Клінічні настанови Duodecim, рекомендовані МОЗ України (наказ від 29.12.2016 р. №1422) як одне з джерел клінічних настанов.

Пневмопресинг і засоби для його виконання згадуються у формі наступних виразів: механічні методи (тромбо)профілактики; переміжна пневматична компресія; переміжна пневмокомпресія; імпульсна пневматична компресія; компресійні масажери; а також у відповідному контексті – механічні масажні прибори; механічні пристрої.

S1-Руководство «Прерывистая пневматическая компрессия (ППК)». Переклад російською: Д.В. Зайцев. Оригінал: C. Schwahn-Schreiber et al. S1-Leitlinie Intermittierende Pneumatische Kompression (IPK, AIK). Hautarzt. 2018 Aug; 69(8):662-673. doi: 10.1007/s00105-018-4219-1.

Керівництво підготовлене за запитом і під наглядом Німецького товариства флебології. Його метою є оптимізація показів і терапевтичного застосування переміжної пневмокомпресії при судинних і набрякових хворобах. Вирішальними були медичні, а не економічні аспекти. Покази до пневмокомпресії для тромбоемболічної профілактики, ліпоедеми і лімфедеми були розглянуті в інших відповідних документах і узагальнені тут лише в порядку огляду.

Риски и противопоказания медицинского компрессионного лечения – критическая переоценка. Заявление о международном консенсусе. Переклад російською: Д.В. Зайцев. Оригінал: Rabe E, Partsch H, Morrison N, et al. Risks and contraindications of medical compression treatment – A critical reappraisal. An international consensus statement. Phlebology. 2020;35(7):447-460. doi:10.1177/0268355520909066.

Перегляд протипоказань до компресійної терапії на засадах доказової медицини з урахуванням нового досвіду.

Страхова медицина

Бюлетені клінічної політики компанії Aetna.

Aetna Inc. – американська компанія медичного страхування з 1853 року, що входить в корпорацію CVS Health. Мережа компанії включає 22,1 мільйона медичних робітників. Прилади переміжної пневматичної компресії рекомендовані при хронічній венозній недостатності ніг з трофічною виразкою, тромбогенному стані у знерухомлених осіб після травм і операцій, хронічній та важкій лімфедемі (зокрема, грудної клітки, тулуба та живота). Засоби компресійної терапії в цілому рекомендовані для лікування ускладнень хронічної венозної недостатності, набряків при плегіях, після хірургічних втручань, опіків і травм, при лімфедемі, посттромботичному синдромі, постуральній гіпотензії, набряках у вагітних, для профілактики тромбозів у знерухомлених осіб.


Навчальна література

Объемный пневмопрессинг во врачебной практике. Методические рекомендации (пособие для сотрудников медицинских учреждений с высшим медицинским образованием). В.В. Кальниш, Д.В. Зайцев, С.В. Климов, Г.Ю. Пышнов. Киев, 2017. 50 с. [PDF, 840 кБ, рос.]

Перший навчальний посібник з об’ємного пневмопресингу, розроблений Д.В. Зайцевим для стандартизованого дистанційного навчання медичних працівників. Містить перегляд та узагальнення попередніх методичних рекомендацій:

   • Использование методики пневмопрессинга в комплексном лечении вертеброгенного болевого синдрома при неврологических проявлениях остеохондроза (метод. рек.). – Волошин П.В. [и др.]. – К., 1999. – 12 с.
   • Застосування методу об’ємного пневмопресингу (пневмовакуумкомпресії) тканин у комплексному лікуванні судинних захворювань нижніх кінцівок за допомогою терапевтичного комплексу «Біорегулятор» (метод. рек.). – Сухарєв І.І. [та ін.]. – К., 2001. – 12с.
   • Применение метода объемного пневмопрессинга в лечении хронической венозной недостаточности нижних конечностей, обусловленной недостаточностью клапанного аппарата вен (метод. рек.). – Гуч А.А. [и др.]. – К., 2004. – 8 с.
   • Психофізіологічний супровід антарктичних експедицій (метод. рек.). – Моїсеєнко Є.В. [та ін.]. – К., 2006. – 35с.
   • Застосування пневмопресингу у дитячій психоневрології. Інформ. лист … №174-2009. – Чуприков А.П. [та ін.]. – К., 2009. – 8 с.
   • Застосування методу об’ємного пневмопресингу (пневмовакуумкомпресії) в офтальмології. – Жабоєдов Г. Д. [та ін.]. – К., 2010. – 22 с.

Книги

Таршинова Л. Теория и практика объемного пневмопрессинга / Таршинова Л.А., Ельчиц Т.В., Зайцев Д.В. [под науч. ред. Лободы М.В.] – Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 250 с. [PDF, 10 МБ, рос., англ.]

Цей медичний путівник систематизував основні результати 25 років пошуків і досвіду застосування переміжної пневмокомпресії. Ми окреслили сучасний стан методу, акцентувавши досягнення українських дослідників. З урахуванням реалій і перспектив розвитку медицини ми намагалися не випускати цікавих питань і торкатися не вирішених проблем. Оцінка переваг і недоліків сучасних пневмокомпресійних пристроїв дозволила нам оновити класифікацію цієї медичної техніки. Ми виклали нову концепцію дії і лікувальної ролі пневмопресингу, створену під керівництвом академіка ЄАПН І.В. Таршинова. Ми розглянули питання планування і ведення лікувального курсу і обґрунтували значення об’ємного пневмопресингу як системної терапії, спрямованої на стимуляцію саногенеза. Були виділені найперспективніші сфери застосування методу, де наш досвід сьогодні є передовим.


Обрані публікації

Гігієна праці при проведенні об’ємного пневмопресингу. Д.В. Зайцев, О.І. Єщенко, С.В. Василюк-Зайцева. Український журнал з проблем медицини праці, 2018. № 3 (56). С. 72-79. https://doi.org/10.33573/ujoh2018.03.072 [PDF, 1 МБ, укр.]

Облаштовуючи місце для пневмопресингу в лікувальному закладі, лікарі стикаються з відсутністю чітких вимог до проведення процедур, оскільки пневмопресинг не розглядається в чинних нормативних документах МОЗ. Стаття містить аналіз вимог українського законодавства та коментар з урахуванням власного організаційного та практичного досвіду авторів. Визначені санітарно-гігієнічні вимоги до приміщення (освітлення, повітря, площі), кушетки, заходи з охорони праці медичної сестри.

К вопросу о механизме действия объемного пневмопрессинга. Д.В. Зайцев, Л.А. Карамзина. Загальна патологія та патологічна фізіологія, 2015. Т. 10. № 1. С. 99-107. [PDF, 357 кБ, рос.]

У статті зроблено спробу систематизації та узгодження всіх відомостей про фізіологічну дію пневмокомпресійної терапії. Розглянуто вплив пневмопресингу на капіляри і міжклітинну рідину, магістральний кровотік, ендотелій та систему гемостазу. Окрему увагу приділено процесу запалення.

Об’ємний пневмопресинг: теорія і практика (огляд літератури). Д.В. Зайцев, Г.Ю. Пишнов. Український медичний часопис, 2014. № 4 (102). С. 127-132. [PDF, 95 кБ, укр.]

В огляді наведено дані сучасної, переважно закордонної літератури з клінічного застосування переміжної пневматичної компресії для профілактики флеботромбозу та його ускладнень, патогенетичної терапії хронічної венозної та артеріальної недостатності кінцівок, симптоматичного лікування лімфедеми кінцівок, а також у посттравматичній та спортивній реабілітації.

Современное состояние и перспективы развития аппаратного обеспечения технологии объемного пневмопрессинга. Д.В. Зайцев, С.В. Климов, Н.Ф. Богомолов. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 2015. № 3. С. 145-149. [PDF, 154 кБ, рос.]

Стаття містить огляд українського ринку пневмокомпресійної техніки, її класифікацію, знайомить з загальною схемою і принципом роботи приладу. Розглянуто вимоги до конструкції пневмоманжети. Наведено окремі параметри пневмокомпресійного терапевтичного впливу.